najam opreme

Društvo je u cilju širenja svojih aktivnosti i podizanja stupnja sigurnosti za sve članove tijekom društvenih izleta i održavanja Male i Opće planinarske škole, nabavilo određenu planinarsku opremu koju je moguće unajmiti i koristiti.

Sve pojedinosti oko najma opreme možete dobiti na telefon broj 091/5333472.

Oprema koja je na raspolaganju je:

Penjački pojas muški, ženski, dječji

Kaciga muška, ženska, dječja

Samoosiguravajući komplet “Y”

Uže pomoćno – 2 m – 5 mm / 7 m – 6 mm

Vodičko uže – 30 m – 8 mm

Gurtna 60 / 120 cm – razne debljine

Karabiner – Camp NANO22

Karabiner obični s maticom – HMS

Kompleti – za postavljanje smjera

Reverso sprava za osiguravanje

GriGri sprava za osiguravanje

Vodonepropusne torbe za opremu

Krplje