Dom Runolist

19. listopada 1932. zagrebački “Runolistaši”poslali su gradskom načelništvu molbu “da im se u Zagrebačkoj gori po mogućnosti na Malom Sljemenu ili kod sv. Jakoba proda ili u zakup dade odgovarajuće mjesto na kojem bi društvo podiglo svoju planinarsku kuću. Društvo raspolaže sa svotom od 250 000 dinara, a to je dovoljno za početak gradnje.”

Nakon pregleda terena Građevinske općinske komisije “runolistašima” je dodijeljena lokacija za gradnju planinarskog doma na Kozjem hrptu, na prijedlog inžinjera Albina Leusteka. Općina grada Zagreba rješenjem od 10. srpnja 1933. odobrava “položajni nacrt zemljišta i doma na Sljemenu u svrhu gradnje planinarskog doma.”

Društvo je bilo izrazito zadovoljno s lokacijom koja je na nadmorskoj visini od 870m okružena gustom šumom, zaštićena od vjetra, a u blizini je izdašno vrelo dobre gorske vode. Prekrasan vidik prema Zagrebu s lokacije te mala udaljenost od devetog kilometra glavne sljemenske ceste svakako daju još veću prednost.

Arhitekt Vladimir Štern je zaslužan za idejnu skicu i nacrt te ovlašten za nadzor izgradnje doma.

Radovi su službeno počeli 21. svibnja 1933. godine. Nakon uređenja zemljišta (sječa šikare) i niveliranja terena, izvršeno je proširenje i označavanje planinarskim markacijama šumske staze koja je vodila do gradilišta od glavne sljemenske ceste i od Doma gradskih službi (poslije “Činovnički dom”, pa dom “Željezničar”). Pripremne radove su odradili sami članovi Društva o čemu postoji i zapis u kroničaru dnevnika Novosti (1933. br. 147.): “Sljemenskom cestom vidjevaju se grupe planinara i planinarki sa lopatom i budacima, kako uz svirku harmonike rano izjutra polaze na društveni kulak. Od ranog jutra pa do mraka odzvanjali su udarci sjekire i krampova pomiješani pjesmom i zvucima harmonike.”

Proslava polaganja spomen povelje u temelje Doma, nakon određenih peripetija oko zakupa i dovršenja pripremnih radova, održana je 7. listopada 1934., a započela je misnim slavljem u kapelici Majke Božje sljemenske.

Svečano otvorenje doma zbilo se 23. kolovoza 1935. Istovremeno se slavila i 10. obljetnica opstanka društva Runolist.

Kroz nadolazeće godine društvo je uvijek bilo aktivno, kako po članostvu tako i po izletima.

Runolistaši su zajednički slavili rođendane, planinarske obljetnice i proslave državnih blagdana. Organizirali su se i masovni zajednički izleti. Dom se regularno koristio u svrhu raznih edukacija, obuka i druženja.

Dana 8. studenog 2005. Uprava za zaštitu kulturne baštine ministarstva kulture RH donijela je rješenje  koji se utvrđuje da planinarski dom “Runolist” ima status kulturnog dobra te je kao takav upisan u registar kulturnih dobara u RH.

Povijest Hpd Runolit Zabreg

Dom Runolist danas