Kategorija - Arhiva: Izleti u najavi

Petrova gora, planinarska obilaznica (HPO) 24.4.2021.

LD Muljava

Izlet će se održati dana 24.4.2021. godine (subota), polazak u 6:45 (okupljanje u 06:35) s parkirališta na istočnoj strani KD Vatroslav Lisinski, Trnjanska cesta. Povratak u Zagreb planiran je oko 20 sati.
Prijevoz je organiziran autobusom po cijeni od 100 kuna, a ovisno o broju prijavljenih moguća je korekcija cijene. Maksimalan broj sudionika je 25.
Nakon što zaprimimo prijave otvorit ćemo privremenu WhatsApp grupu u svrhu razmijene inofmracija i fotograija u kojoj će biti svi sudionici izleta.
Iako je Hahlić samo jedan od 16 vrhova (preko 1000 m) Grobničkim Alpama, cijelo područje i pl. dom se popularno zovu po njemu. Pored vrhova tu su i dvije posebne atrakcije: klanac Mudna dol te naš cilj – Pakleno – kotlina ispunjena šumom prašumskog tipa iz koje izviruje nekoliko stijena – vrhova.